Kalendar aktivnosti Saveza za 2016.godinu

 1. KARATE SAVEZ KF BOSNE I HERCEGOVINE
 2. 71000 Sarajevo, Alipašina 14L

  Januar :

 1. 16.- 17. - Nastup reprezentativnih selekcija na međunarodnom turniru
 2. “Grand Prix Croatia“ –Samobor ( Djeca, Kadeti, Juniori, U-21 i Seniori)
 3. 22.- 24. - WKF Karate 1-Premier liga –Pariz,Francuska ( Seniori)
 4. - Pripreme i nastupi Juniorske ,Kadetske i „U-21“ reprezentacije
 5. Februar :

 6. 01.- 29. - Obnova registracija klubova i takmičara
 7. 05. -08. - 43. EP za Kadete,Juniore i „U-21“ na 43. E.P.-Limasol
 8. 20.- 21. - XVII TK-a Open, K.K.“Tuzla- Sinbra“ – Tuzla( Dj., Kad., Jun. i Sen.)
 9. 27.- 28. - Balkansko prvenstvo za Seniore, Istanbul
 10. 27.- 28. - WKF Karate 1 - Premier Liga , Sharm El Sheikh, Egipat ( Seniori)
 11. Mart :

 12. 05.- 06. - „ Ilidža Open 2016“ K.K.“ Champion“ – Ilidža ( Dj. Kad. ,Jun.i Sen.)
 13. 12.-13. - WKF Karate 1 – Svjetski KUP, Laško, Slovenija ( Seniori)
 14. 19. - 23.Državno prvenstvo za Seniore , Banja Luka
 15. 19.-20. - WKF Karate 1 – Premier liga, Rotterdam ( Seniori)
 16. 26. - 17. Memorijalni turnir „ Rašid Buća“ K.K.“ Rašid Buća „ – Ilijaš
 17. 26. - „ 12 Pljevlja Open 2016“ i 3.Memorijalni turnir Enver – Beli Hrapović
 18. Pljevlja – Crna Gora

  April :

 19. 02.-03. - Nastup sen. Repr. na međunarodnom turniru „ Zlatni pojas“ , Čačak
 20. 09.- 10. - WKF Karate 1 – Premier liga, Dubai ( Seniori)
 21. 09. - 6.Karate Grand Prix“ Alija Izetbegović“ K.K.“ Bosna „- Sarajevo
 22. 10. - „Kup Oslobođenja – Memorijal Salko Ćurić“ –
 23. K.K.“Salih Salko Ćurić, Sarajevo ( Dj. ,Kad., Jun. i Sen)
 24. 14.-16. - Sudijski seminar, Licenciranje i sticanje državnih sud. zvanja
 25. 16. - 23.Državno prvenstvo za djecu, Čitluk
 26. 16. - 17. - WKF Karate 1 – Premier liga, Salzburg ( Seniori)
 27. 23.- 24. - Otvoreno prvenstvo „ZENICA OPEN 2016“ K.K.“ Internacional“ – ZE
 28. 30. - Polaganje za crni pojas 1.-3. DAN , K.K. „Neretva“ - Mostar
 29. Maj :

 30. 05. – 08. - 51.Evropsko prvenstvo za Seniore, Montpellier, Francuska
 31. 07. - Memorijalni turnir Mersad Kurtalić , K.K.”Mersad Kurtalić” -Zavidovići
 32. Takmičari I takmičarke do 14 godina starosti ( DJECA)
 33. 14. - 18. Bugojno open- Ajvatovica kup. K.K. “Bugojno” - Bugojno
 34. 21.- 22. - WKF Karate 1 – Premier liga, Rabat,Maroko
 35. 21. - “ Bihać Open 2016”, K.K.” Bihać” – Bihać ( Dj., Kad., Jun. i Sen.)
 36. 27.- 30. - Balkansko prvenstvo za Djecu, Srbija
 37. Juni:

 38. 04. - “16.Internacionalni festival karatea –Novogradski dani 2016”
 39. K.K.”Novi grad” – Sarajevo (Dj., Kad., Jun. i U-21)
 40. 04.- 05. - 13. Evropsko prvenstvo regija,Koceali,Turska Ekipno
 41. (Seniori, Juniri – Kadeti, ekipno takmičenje)
 42. 27.Juni – 03 Juli. - 8.WKF trening kamp i Karate 1 Svjetski kup za mlade-Umag, Hrvatska
 43. Ljetni seminari
 44. Juli :

 45. 12. – 25. - Evroske univerzitetske igre , Seniori, Zagreb - Rijeka
 46. 18.-23. - Ljetni karte kamp “Sedra 2016” K.K.” Bihać” - Bihać
 47. 23. - Polaganje za zvanja 1. – 3. DAN
 48. Avgust:

 49. 10. – 13. - FISU Svjetsko studentsko prvenstvo, Seniori, Braga, Portugal
 50. 01. – 07. - Ljetni seminar K.K.” Tuzla Sinbra” - Tuzla
 51. Septembar:

 52. 03.- 04. - WKF Karate 1-Premier liga,Istanbul,Turska( Seniori)
 53. 17. - Međunarodni karate turnir “DBG OPEN 2016” – Čitluk
 54. ( Dj.,Kad., Jun. i Sen.)
 55. 17.-18. - WKF Karate 1-Premier liga,Fotaleza,Brazil (Seniori)
 56. 17.-18. - EP malih država, djeca ,kadeti, juniori I seniori - Malta
 57. 24.- 25. - “Bijeljina Open – Noć Šampiona” – Bijeljina( Dj.,Kad.,Jun.,Sen.)
 58. 24.-25. - WKF Karate 1-Premier liga,Hamburg,Njemačka ( Seniori)
 59. Oktobar :

 60. 01. - 02. - WKF Karate 1-Premier liga, Okinawa, Japan8 Sen.)
 61. 01.- 02. - “16. CRO OPEN 2016” – Rijeka ( Kad., Jun., U-21)
 62. 07. -09. - Balkan Open, Kadeti, Juniori U-21 i Seniori - Slovenia
 63. 08. - “Vogošća Open 2016” K.K.”Sambon”- Vogošća ( Dj., Kad., Jun.,U-21)
 64. 15. - “Rama Open 2015” - K.K. “Empi” Prozor – Rama ( Dj., Kad., Jun. U-21)
 65. 22. - “ GRADAČAC OPEN 2016” – K.K.”Adnan Bristrić” - Gradačac
 66. 25.-30. - Svjetsko Seniorsko prvenstvo, Linc, Austria
 67. Novembar :

 68. 05. - Međunarodni karate Kup “Grawe - Energija” – K.K. Enerrgija ,B. Luka
 69. ( Djeca, Kadeti, Juniori, U-21)
 70. 05.-06. - Venecija Open 2016, Kadeti, Juniori , U-21 I Seniori
 71. 12.-13. - 23.Državno prvenstvo za Kadete, Juniore i U-21
 72. Decembar :

 73. 09.-11. - Balkansko prvenstvo za Kadete, Juniore i U-21, BiH
NAPOMENE : - Izmjene kalendara su moguće zbog priprema ili nastupa reprezentacije na međunarodnim takmičenjima ili neke druge za Savez značajne aktivnosti. - Zainteresovani za izmjene kalendara dužni su zahtjev za izmjene dostaviti najmanje 30 dana prije planirane aktivnosti. - Za sve međunarodne aktivnosti obavezna je saglasnost Saveza. - Sve aktivnosti obuhvaćene Kalendarom aktivnosti Saveza organizuju se u skladu sa normativnim aktima i odlukama Upravnog odbora Saveza. - VAŽNO: U toku su pregovori o udruživanja dva Saveza.Nakon udruživanja moguće su izmjene kalendara . Sarajevo,10.03.2016.godine Predsjednik Samir ĆATOVIĆ