KATA

Kada se prevede sa japanskog jezika riječ kata znači: oblik, forma, kalup.

Kata predstavlja izvjestan broj odbrambenih i napadačkih tehničkih elemenata koji se izvode pri unaprijed utvrđenom redoslijedu, linijama kretanja, određenim ritmom, brzinom i snagom. Može se reći da su kate nastale iz potrebe da se tehnika borenja, koja se vjekovima usavršavala, lakše savlada i prenese na mlađa pokoljenja, uzimajući u obzir da nije postojala fotografija onda kada su nastale. Majstori borilačkih vještina tog vremena bili su malobrojni i trudili su se da sistematiziraju tehniku tako da se u kati povezuju napadački i odbrambeni elementi upotrijebljeni u stvarnim sukobima. Ona je u vrijeme kada je vježbanje opasnih vještina bilo zabranjeno ili bilo povlastica vladajućih klasa, bila efikasan način da se očuva i prenese znanje sa učitelja na učenike. Snaga kojom se izvode tehnike u osnovnim jedinicama kate predstavlja jednu od najznačajnijih karakteristika kate. Može se reći da je kata jedna od najsloženijih oblika kontrole u vezi sa motornim pokretima. U početku se kata uči potpuno svjesno, dok tokom učenja i usavršavanja mnogi oblici regulacije pokreta prestaju biti pod kontrolom svjesnih zona i podliježu automatskoj, nesvjesnoj regulaciji.

Elementi od kojih zavisi kvalitet izvedene kate:

UČENIČKE KATE:

PREDMAJSTORSKE KATE:

MAJSTORSKE KATE :